Tour Al Aqso-Mesir-Jordan

September 16th, 2019|Timur Tengah|0 Comments

Maha suci Allah Azza wa Jalla yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang telah Kami barakahi sekelilingnya. [al-Isra`/ 17:1].  Dari ayat ini jelaslah kedudukan mulia dari Masjidil Aqsha/Baitul Maqdis dimana terjadi perjalanan Rasulullah Salallahu Alaihi Wassallam untuk menerima perintah menjalakan sholat sebagai rukun kedua dalam rukun